Aké vyšetrenia by mali povinne absolvovať muži?

Aké vyšetrenia by mali povinne absolvovať muži?

Pravidelne absolvované vyšetrenia sú najlepším spôsobom na prevenciu proti obrovskému množstvu chorôb. Muži často nenavštevujú lekárov na základe tvrdenia, že ak ich nič nebolí tak je všetko v poriadku.

Pravda je však taká, že choroby ktoré sú typické a časté pre mužské pohlavie ako napríklad cukrovka, ateroskleróza, alebo choroby ktoré spôsobujú infarkt, či nádorové choroby nespôsobujú bolesť v skorej fáze choroby. Prevencia je vždy jednoduchšia od liečenia a tiež choroby zistené v začiatočnom štádiu sú často jednoducho liečené pomocou terapie či preventívnym liečením. Medzi základné vyšetrenia, ktoré by sa mali absolvovať pravidelne patria: (podľa vekových skupín):

18-39 rokov: Každý rok: krvný tlak, kontrola hmostnosti a výšky, návšteva zubára. Každý 2-3 rok: kontrolovať hladinu cholesterolu a tiež krvný obraz.

40-65 lat: Každý rok: kontroloné vyšetrenia týkajúce sa rakoviny (kože, štítnej žľazy, lymfatických uzlín, prostaty a hrubého čreva), kontrola fyzických parametrov ako sú nádory, opuchy a ich normalne velkosti a tiež zmeny kože. Okrem toho je tiež potrebné absolvovať vyšetrenia na krvný tlak, hladinu cholesterolu, krvný obraz a tiež navštíviť zubára. Každý 2-3 rok je potrebné: kontrolovať váhu, kontrolovať obéznosť a tiež hladinu tukových buniek , vyšetrenie stolice či obsahuje krv, návšteva očného špecialistu a vyšetrenie na glaukóm. Každých 3-5 rokov je potrebné absolvovať vyšetrenia na hladinu cukru v krvi, vyšetrenia prostaty, vyšetrenie hladiny testosteronu a tiež vyšetrenie EKG srdcovej frekvencie.

Muži majúci viac ako 65 rokov: každý rok je potrebné kontolovať krvný tlak, vyšetrenie kože, štítnej žlazy, lymfatických uzlín, prostaty, hrubého čreva, kde je potrebné vyšetriť možné príznaky rakoviny, vyšetrenie stolice a prítomnosti krvi, kontrola hladiny cholesterolu, krvný obraz a vyšetrenia prostaty. Každé 2-3 roky je potrebné je potrebné dať vyšetriť štítnu žľazu, hladinu cukru v krvi, komplexné vyšetrenie moču, EKG srdcovej frekvencie, vyšetrenie tiež koncentrácie testosterónu a tiež vyšetrenia u očného špecialistu.

Pravdaže, to sú len najdôležitejšie vyšetrenia a ich počet rastie zároveň s vekom. Lekár po absolvovaní vyšetrenia a preskúmaní výsledkov môže vydať odporúčanie na podrobnejšie vyšetrenia.