Čím sú nádorové markery a kto ich skuma?

Čím sú nádorové markery a kto ich skuma?

Nádorové markery boli objavené pred vyše 40 rokmi, na základe pozorowania, že każdy typ rakoviny vylučuje charakteristické látky, ktoré sa nachádzajú v krvnom obehu.

Nádorové markery (nazývané aj nádorové pomery) sú látky vytvárané v telesných tkanivách. Zdravé tkanivá ich vytvárajú veľmi málo, ale v prípade vzniku nádorových zmien sú markery vytvárané v mnohonásobne väčšom počte.Existujú v podobe, antigénov, proteínov, enzýmov a hormónov. Nárast hladiny markerov v krvnom teste neznamená automaticky prítomnosť nádoru, ale je jednak spoľahlivým ukazovateľom, že je potrebné podrobnejšie vyšetrenie na detekciu rakoviny najmą ak prítomnosť markerov sa udržuje alebo zvyšuje priebehom času. Preto pri interpretácii výsledkov je potrebné tiež brať do úvahy predchádzajúce úrovne hladiny markerov. Na nárast hladiny markerov v krvi má vplyv tiež choroba obličiek či pečene. Na druhej strane u určitého percenta onkologických pacientov hladina markerov môže byť v norme, keďže niektóre nádorové bunky neuvoľňujú tieto látky do krvného obehu. Testovanie krvi na prítomnosť markerov je užitočná najmą pri diagnostike rakoviny prostaty, semenníkov či vaječníkov. Robia ich všetky onkologické kliniky . Testy by mali pravidelne absolvovať starší muži, trpiaci na problémy s prostatou a ženy, ktoré potratili (či už umelo alebo spontánne), pretože môžu byť vystavené vysokému riziku trofoblastickej choroby a stanovenie koncentracie markera HCG uľahčuje diagnózu. Stanovenie obsahu markerov je iba jedno diagnostických testov a najrozšírenejšiou metódou počas liečenia choroby, či jej ústupe alebo recidíve.