Diabetes - nová civilizační hrozba, které se lze účinně bránit

Diabetes - nová civilizační hrozba, které se lze účinně bránit

14.11. je dnem světového diabetu. Od odborníka se dozvíte více nejen o projevech cukrovky, příčinách a léčbě onemocnění, které se dnes řadí mezi civilizační onemocnění...

Co to je diabetes

Diabetes je podobně jako ostatní tzv.chronická civilizační onemocnění především důsledkem vlivu nevhodného životního stylu. Mám na mysli absenci pravidelné fyzické aktivity kombinované s přejídáním, většinou zaviněným nadměrným příjmem sacharidů (dříve „cukrů"). Nelze vyloučit, že ve hře je také vliv nezvládaného stresu. Fyziolog by prohlásil, že diabetes je onemocnění, vznikající jako následek změn produkce hormonu slinivky břišní, zvaného inzulín.Ale to je jen jedna strana mince. Tou druhou je snížená citlivost cílových tkání (tukové a svalové) na inzulín. Ve většině případů se jedná o souběh obou situací. Principiálně jde o problém hormonálního, to znamená regulačního charakteru.

V organismu hormony fungují tak, že změny produkce jednoho z nich ovlivní celou kaskádu dalších. Mnoho hormonů má svého protihráče, sloužícího jako ochrana před jeho „splašením". Princip je v tom, že je nutné oba „prothráče" udržet nejenom v kondici, ale především v rovnováze. V případě diabetu je to ještě složitější, protože do hry vstupují i další hráči, opět z oblasti hormonů. Jedním z těch nejdůležitějších je LEPTIN, produkovaný tukovou tkání. A ten zase souvisí s obezitou.

Cílem tohoto článku není popis procesu regulace hladiny krevního cukru a metabolismu sacharidů, nýbrž upozornit na křehkou rovnováhu vzájemných vztahů všech životních procesů a na jasný vliv celé řady vnitřních i vnějších podnětů, ovlivňujících citlivou regulaci přeměny látek. V první řadě musím připomenout negativní dopad diabetu na další orgánové systémy, především kardiovaskulární (srdečně-cévní).

Juvenilní diabetes

bývá identifikován již v útlém dětství. Jedná se o autoimunní onemocnění, zaviněné tvorbou protilátek proti buňkám slinivky, produkujícím inzulín. Nemocný jedinec je celoživotně závislý na injekčně aplikovaném inzulínu. Výskyt se odhaduje na cca 10 % všech nemocných diabetem I. a II. typu.

Gestační diabetes

může vzniknout v těhotenství. Vyskytne se ve frekvenci asi 5 % těhotných. Jde většinou jen o dočasnou poruchou regulace hladiny krevního cukru, vyvolanou například obezitou těhotné ženy v kombinaci s vrozenými dispozicemi, případně i dalšími faktory (stres). Ve většině případů se hladina krevního cukru po porodu normalizuje. Výjimkou mohou být ženy, které jsou obézní jak před, tak především v průběhu těhotenství (přiberou více než 20 kg) a nakonec i ty, kterým se tělesná hmotnost nevrátí po porodu k hodnotě přibližně na úrovni před početím (pokud byla v normě).

Zdroj článku