Tehotenstvo: aké laboratórne vyšetrenia urobiť?

Tehotenstvo: aké laboratórne vyšetrenia urobiť?

Tehotenstvo je čas v živote ženy, ktorý sa spája s častými vyšetreniami. Tie laboratórne, vykonávané počas tehotenstva, môžeme rozdeliť na povinné skríningové vyšetrenia a tzv. odporúčané vyšetrenia. Zistite o nich viac.

Vyšetrenie moču

Medzi laboratórne skríningové testy, ktoré sa vykonávajú počas tehotenstva v podstate pred každou návštevou lekára, je všeobecné vyšetrenie moču. Jeho cieľom je monitorovanie obličiek, ktoré počas tohto obdobia musia prefiltrovať a prečistiť značne (okolo 30 - 40 %) viac krvi než pred tehotenstvom. Včasná detekcia baktérií v moči a použitie vhodnej liečby umožňuje zamedziť hospitalizácii, ktorá je nevyhnutné pri pokročilom zápale močových ciest. Monitorovanie množstva proteínu vylučovaného v moči je dôležité pri diagnostike preeklampsie, ktorý sa okrem prítomnosti proteínov v moči vyznačuje zvýšeným krvným tlakom.

Správne monitorovaný a liečený stav preeklempsie nám umožňuje vyhnúť sa ohrozeniu matky a dieťaťa, odporúčaniu hospitalizácie v správnom čase a stanovenia optimálneho termínu riešenia. Kontrolovanie cukru (glukózy) vylučovaného do moču je dôležité pri monitorovaní porúch vylučovaných uhľovodíkov, a jeho prítomnosť vzbudzuje podozrenie na výskyt dedičnej cukrovky. Normálne je zníženie objemovej hmotnosti moču.


Kompletný krvný obraz

Vyšetrenie krvného obrazu, analogicky ako analýza moču, je vyšetrením, ktoré sa počas tehotenstva vykonáva veľmi často. V tehotenstve sa pozoruje fyziologický (normálny) pokles hematokritu (objemový pomer červených krviniek k objemu vzorky krvi), hemoglobín, pokles množstva erytrocytov (červených krviniek) a nárast leukocytov (bielych krviniek).

Krvný obraz umožňuje včasné zistenie zmien v krvi, odrážajúcich patologické zmeny v krvi spojené s tehotenstvom, ktoré si vyžadujú rýchly lekársky zásah. Dobrým príkladom je anémia rôznej intenzity. Ťažká, neliečená anémia, okrem príznakov, ako sú únava, rozptýlenie, bolesti hlavy a ospalosť, môže spôsobiť vrodené chyby dieťaťa, abnormality vo vývoji placenty a dokonca potrat.


Vyšetrenie štítnej žľazy

V prvom trimestri tehotenstva je povinne vykonávané vyšetrenie funkcie štítnej žľazy budúcej matky. Nedostatočná funkcia štítnej žľazy u žien v tehotenstve má negatívny vplyv na vývoj plodu. Môže sa stať priamym faktorom vplývajúcim na intelektuálny vývoj dieťaťa, je tiež prepojená s rizikom potratu. Označenie v jednom z laboratórií siete Diagnostika úrovne TSH a protilátka proti antigénu štítnej žľazy, tzv. protilátka anti-TPO, umožňujú diagnostiku miernej poruchy štítnej žľazy a zistenie jej prípadného spojenia s autoimunitnými mechanizmami, a tiež stanovenie rizika popôrodnej tyreoiditidy.


Sérologický konflikt

K sérologickému konfliktu počas tehotenstva dochádza v dôsledku preniknutia krviniek dieťaťa do krvného obehového systému matky. V normálnom tehotenstve dochádza ku kontaktu zvyčajne až počas pôrodu, v dôsledku existencie tzv. placentárnej bariéry, ktorá oddeľuje krvné obehy dieťaťa a matky. K skoršiemu kontaktu krviniek dieťaťa s obehovým systémom matky môže dôjsť v dôsledku vnútromaternicových zákrokov vykonávaných počas tehotenstva. V tehotenstve sa konflikt týka najčastejšie antigénov systému Rh. V prípade, že matka má Rh (-) a dieťa R (H +), imunitný systém matky rozpozná antigén Rh krviniek dieťa ako cudzí antigén a začne produkovať svoje protilátky anti-Rh triedy IgG. Protilátky IgG môžu prenikať placentou. Ak k spomínanému kontaktu s krvinkami dieťaťa príde počas tehotenstva, protilátky IgG matky ničia krvinky dieťaťa, čím plodu privodia anémiu, a v najhoršom prípade dochádza k potratu. Prakticky je v dôsledku konfliktu Rh ohorzené až dieťa v druhom tehotenstve, keď sa protilátky anti-Rh u matky vytvoria po pôrode. Konfliktu v druhom a ďalších tehotenstvách sa zabraňuje podaním imunoglobulínu IgD matke. Stanovenie krvných skupín matky (a otca dieťaťa), vrátane Rh antigénov, by sa malo uskutočniť na začiatku tehotenstva.