Úzkostná porucha – príznaky a liečba

Úzkostná porucha – príznaky a liečba

V bežnom poňatí je neuróza zhodne s názvom spojovaná s poruchami nervového systému, ktoré vyvolávajú určitú nestabilitu a nervozitu. Zatiaľ čo medicína ju kvalifikuje ako psychogénne poruchy, spôsobené konfliktami alebo psychickou ujmou alebo vrodenými osobnými vlastnosťami.

Základným prvkom všetkých neuróz je úzkosť, preto psychiatri dnes používajú častejšie termín úzkostné poruchy v súvislosti s neurózami rôznych typov. V prípade úzkostnej poruchy sa však nepokoj, napätie, pocit ohrozenia, strach dostávajú do popredia. Súčasne so zlou náladou, problémami so spánkom a koncentráciou, apatiou a citovým rozrušením sa môžu vyskytovať veľmi nepríjemné somatické príznaky – bolesti hlavy, srdca, žalúdka, poruchy zraku a sluchu, tŕpnutia, parézy, hnačky alebo zápchy, poruchy rovnováhy a veľa ďalších. Nie vždy si uvedomujeme, že rôzne symptómy nemusia svedčiť o chorobe daného orgánu, a teda byť prejavom úzkostnej poruchy. V takýchto prípadoch špecialista zvyčajne bez problémov diagnostikuje pravú povahu zdravotných problémov.

 

Neurózu možno a treba liečiť. Existuje niekoľko psychologických metód boja s touto chorobou, počnúc od miernej interpersonálnej alebo kognitívno-behaviorálnej psychoterapie, po progresívnu relaxáciu alebo meditáciu. V ťažších prípadoch sa aplikujú farmakologické prostriedky. Predchádzať záchvatom paniky alebo bojovať s fóbiami môžeme aj sami, predovšetkým pomocou rôznych relaxačných techník – schopnosť uvoľnenia sa a relaxácie je v boji s úzkosťou veľmi dôležitá. Rovnako tak prínosné môžu byť dychové cvičenia. Pre víťazstvo nad nepokojom, ktorý nás pohlcuje, občas stačí prítomnosť druhej osoby. Dobrou metódou je aj odvrátenie pozornosti od niečoho, čo vzbudzuje úzkosť, a jej prenesenie na iný objekt.