Choroby

Databáza chorôb spolu s ich príznakmi, možným priebehom, najčastejšie používanými spôsobmi liečby a metódami prevencie.