Vyšetrenia

Informácie týkajúce sa preventívnych vyšetrení so zohľadnením veku, pohlavia a zdravotného stavu. Termíny, rady týkajúce sa čítania výsledkov, bezplatné vyšetrenia.